JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PEJABAT JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA (JKJR) IBU PEJABAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang

Bidang

Sub Bidang

Pecahan Sub Bidang

22 10 01

PERKHIDMATAN

KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN

PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT


TARIKH MULA TAWARAN :
07/01/2019

TARIKH TUTUP TAWARAN : 14/01/2019

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Lokasi

Negeri

SELANGOR

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.Page 1 / 1