PERKHIDMATAN SEWA BELI BAGI KOMPUTER RIBA DAN PEMBEKALAN PERISIAN (SOFTWARE) SERTA PERALATAN ICT UNTUK KEGUNAAN PROJEK SEMAKAN DAN PEMBANGUNAN SEMULA MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR), No. Sebut Harga : QT190000000033636.

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara dengan tawaran syarikat STATWORKS TECHNOLOGY SDN BHD (357-02089809) kerana telah memenuhi spesifikasi penilaian teknikal dan kewangan serta menawarkan harga yang lebih rendah dari Anggaran Jabatan berjumlah RM 90,500.01