Perkhidmatan Percetakan dan Pengedaran Buku Panduan Guru (BPG) dan Pemacu Pena Bagi Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Semakan Peringkat Sekolah Rendah

“Lembaga Perolehan Kementerian Pengangkutan Malaysia bersetuju memperakukan supaya perolehan ini ditender semula