Perkhidmatan Membekal dan Mengedar Topi Keledar Dan Jaket Pemantul Cahaya Dewasa Dan Kanak-Kanak Sebagai Bahan Bantuan Mengajar (BBM) Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) ke Taska dan Pra Sekolah, Sekolah Rendah dan Menengah

“Lembaga Perolehan Kementerian Pengangkutan Malaysia bersetuju memperakukan pretender Kod Pembekal 2/4 Ascap Builders Sdn. Bhd. bagi tender di atas dengan tawaran harga sebanyak RM5,472,540.00 dan tempoh perkhidmatan/penyempurnaan selama 12 bulan”