Perolehan Perkhidmatan Penghasilan Bahan Digital dan Pelaksanaan Kempen Keselamatan Jalan Raya Tahun 2017 di Media Sosial.

Lembaga Perolehan bersetuju sebulat suara dengan tawaran petender Syarikat CD Advertising Sdn. Bhd. kerana telah memperoleh markah penilaian teknikal dan kewangan tertinggi serta menawarkan harga yang lebih rendah dari Anggaran Jabatan berjumlah RM 999,9939.13 bagi tahun 2017