JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MENGEDAR BUKU PANDUAN GURU (BPG) BAGI MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) PERINGKAT PRASEKOLAH

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
22 16 01 PERKHIDMATAN PERCETAKAN (DIKHAS KEPADA SYARIKAT 100% BUMIPUTERA) MENCETAK BUKU, MAJALAH, LAPORAN AKHBARYA

TARIKH MULA TAWARAN : 28/02/2020
TARIKH TUTUP TAWARAN : 09/03/2020
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

FaLang translation system by Faboba