KENYATAAN TAWARAN
Tender adalah dipelawa dari kontraktor-kontraktor tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Mengedar Pakej Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya di Sekolah. 
iklan tender