Matlamat MKJR ialah :-

(a)    Mengurangkan kadar kemalangan jalan raya;

(b)    Merangsang dan menggalakkan kesedaran keselamatan jalan raya di kalangan pengguna jalan raya di seluruh Malaysia.

Fungsi MKJR ialah :-

a)     Mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan kecederaan, kematian, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh kemalangan itu kepada pengguna jalan raya, kenderaan dan harta;

b)     Untuk merangsang berkenaan dengan:

   i)         Pendidikan kedua-kedua penduduk dewasa dan kanak-kanak mengenai hal keselamatan jalan raya;

   ii)        Maklumat dan publisiti mengenai langkah-langkah keselamatan jalan raya;

   iii)       Pematuhan undang-undang lalu lintas dan Kod Lebuh Raya oleh semua pengguna jalan raya; dan

   iv)       Kejuruteraan lebuh raya setakat yang ia menyentuh keselamatan dalam penggunaan kenderaan dan jalan raya;

c)    Menasihati Kementerian Pengangkutan tentang apa-apa perkara yang menyentuh keselamatan jalan raya di seluruh Malaysia termasuk pengadaan dan perbelanjaan dana bagi maksud itu;

d)    Memungut dan menerima pemberian, derma dan legasi daripada individu, organisasi atau daripada apa-apa sumber lain yang dibenarkan bagi memajukan matlamat Majlis;

e)    Membuat suatu peruntukan bagi penubuhan suatu yayasan untuk melaksanakan matlamat Majlis;

f)     Menubuhkan Majlis Keselamatan Jalan Raya di semua Negeri dan menyelaraskan aktiviti dengan mereka;

g)    Mengekalkan perhubungan dengan mana-mana organisasi seumpamanya yang lain sebagaimana yang diputuskan oleh Majlis dari semasa ke semasa; dan

h)    Memperoleh harta alih/ tak alih.