Keselamatan Kanak-kanak di Jalan Raya

JANGAN BERMAIN DIJALAN RAYA

play on road poster malay 100 min play on road poster eng 100 min play on road poster chi 100 min play on road poster tamil 100 min

Tip Keselamatan Bas Sekolah Untuk Kanak-Kanak

school bus poster malay 100 min school bus poster eng 100 min school bus poster chi 100 min school bus poster tamil 100 min

Pastikan Melintas Jalan di Tempat yg Selamat

Cross road poster malay min Cross road poster eng min Cross road poster chi min Cross road poster tamil min

Melintas di Lampu Isyarat

Crossing poster malay minCrossing poster eng minCrossing poster chi minCrossing poster tamil min