logo text
Log Masuk

Log Masuk

tender

 • PERKHIDMATAN SEWA BELI BAGI KOMPUTER RIBA DAN PEMBEKALAN PERISIAN (SOFTWARE) SERTA PERALATAN ICT UNTUK KEGUNAAN PROJEK SEMAKAN DAN PEMBANGUNAN SEMULA MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR), No. Sebut Harga : QT190000000033636.

  “Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara dengan tawaran syarikat STATWORKS TECHNOLOGY SDN BHD (357-02089809)kerana telah memenuhi spesifikasi penilaian teknikal dan kewangan serta menawarkan harga yang lebih rendah dari Anggaran Jabatan berjumlah RM 90,500.01

 • JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

  KENYATAAN TAWARAN

  Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

  KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBEKAL MASKOT DAN PERCETAKAN STANDEE IKON PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

  JENIS TAWARAN : Terbuka

  KOD BIDANG :

   Kod Bidang Bidang Sub Bidang  Pecahan Sub Bidang 
   010301  PENERBITAN DAN PENYIARAN  PERALATAN PENERBITAN/PERCETAKAN  PERALATAN PERCETAKAN SERTA AKSESORI
   222401  PERKHIDMATAN  PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH  MENJAHIT PAKAIAN DAN KELENGKAPAN
   222402  PERKHIDMATAN  PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH  MENJAHIT BUKAN PAKAIAN

  TARIKH MULA TAWARAN : 12/04/2019
  TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/04/2019
  TEMPOH SAH LAKU : 90
  LOKALITI :

  Lokasi

  Negeri 
  NEGERI SEMBILAN
  SELANGOR
  WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
  WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

  Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat