logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

tender


 • JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

  KENYATAAN TAWARAN

  Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

  KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL KIT KESELAMATAN KENDERAAN JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA

  JENIS TAWARAN : Terbuka 

  KOD BIDANG :


  KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
  09 02 01 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA/PERABOT JALAN RAYA


  TARIKH MULA TAWARAN : 11/09/2019
  TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/09/2019
  TEMPOH SAH LAKU : 90
  LOKALITI :
  lokasi

   Negeri
   SELANGOR
  WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
  WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
  Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

 • JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

  KENYATAAN TAWARAN

  Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

  KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL KON KESELAMATAN MUDAH LARAS BAGI TUJUAN KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA

  JENIS TAWARAN : Terbuka 

  KOD BIDANG :


  KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
  09 02 01 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA/PERABOT JALAN RAYA


  TARIKH MULA TAWARAN : 11/09/2019
  TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/09/2019
  TEMPOH SAH LAKU : 90
  LOKALITI :
  lokasi

   Negeri
   SELANGOR
  WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
  WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
  Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

 • JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

  KENYATAAN TAWARAN

  Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

  KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEREKABENTUK DAN MEMBEKAL BUNTING PROMOSI BAGI TUJUAN KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA

  JENIS TAWARAN : Terbuka 

  KOD BIDANG :


  KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
  01 03 01 PENERBITAN DAN PENYIARAN PERALATAN PENERBITAN/PERCETAKAN PERALATAN PERCETAKAN SERTA AKSESORI


  TARIKH MULA TAWARAN : 11/09/2019
  TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/09/2019
  TEMPOH SAH LAKU : 90
  LOKALITI :
  lokasi


   Negeri
   SELANGOR
  WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
  WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

  Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat