logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

NULL

PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL MASKOT PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara dengan tawaran syarikat Dunia Maskot Trading (357-02250241) kerana telah memenuhi spesifikasi penilaian serta menawarkan harga yang lebih rendah dari Anggaran Jabatan berjumlah RM 47,701.96


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL KON KESELAMATAN MUDAH LARAS BAGI TUJUAN KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
09 02 01 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA/PERABOT JALAN RAYA


TARIKH MULA TAWARAN : 11/09/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/09/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEREKABENTUK DAN MEMBEKAL BUNTING PROMOSI BAGI TUJUAN KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
01 03 01 PENERBITAN DAN PENYIARAN PERALATAN PENERBITAN/PERCETAKAN PERALATAN PERCETAKAN SERTA AKSESORI


TARIKH MULA TAWARAN : 11/09/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/09/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi


 Negeri
 SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PEJABAT JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA (JKJR) IBU PEJABAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, No. Sebut Harga : QT180000000027378.

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara dengan tawaran syarikat NOAZ SDN BHD kerana telah memenuhi spesifikasi penilaian teknikal dan kewangan serta menawarkan harga yang lebih rendah dari Anggaran Jabatan berjumlah RM 79,200.00

Topik Terhangat