logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

NULL

PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL BEG REFLECTOR BAGI TUJUAN ADVOKASI KESELAMATAN JALAN RAYA

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara dengan tawaran syarikat Mycomz Enterprise (357-02135944) kerana telah memenuhi spesifikasi penilaian serta menawarkan harga yang lebih rendah dari Anggaran Jabatan berjumlah RM 195,000.00”.

PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL WINDBREAKER BAGI TUJUAN ADVOKASI KESELAMATAN JALAN RAYA

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara untuk sebut harga ini DIIKLANKAN SEMULA.

PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL MASKOT PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara dengan tawaran syarikat Dunia Maskot Trading (357-02250241) kerana telah memenuhi spesifikasi penilaian serta menawarkan harga yang lebih rendah dari Anggaran Jabatan berjumlah RM 47,701.96


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL KON KESELAMATAN MUDAH LARAS BAGI TUJUAN KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
09 02 01 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA/PERABOT JALAN RAYA


TARIKH MULA TAWARAN : 11/09/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/09/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat