logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

NULL


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL MASKOT PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
22 24 01 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH MENJAHIT PAKAIAN DAN KELENGKAPAN
22 24 02 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH MENJAHIT BUKAN PAKAIAN


TARIKH MULA TAWARAN : 15/07/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 23/07/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

KENYATAAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUT HARGA BAGI MESYUARAT JK SEBUT HARGA JKJR BILANGAN 5 TAHUN 2019

  • PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL BEG REFLECTOR DAN WINDBREAKER BAGI TUJUAN ADVOKASI

No. Sebut Harga : QT190000000047795.

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara UNTUK MEMBATALKAN TAWARAN SEBUT HARGA TERSEBUT DAN IKLAN SEMULA TAWARAN SEBUT HARGA MEMBUAT DAN MEMBEKALBEG REFLECTOR DAN WINDBREAKER BAGI TUJUAN ADVOKASI”  • PERKHIDMATAN MEMBEKAL MASKOT DAN PERCETAKAN STANDEE IKON PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)
No. Sebut Harga : QT190000000045114.

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara UNTUK MEMBATALKAN TAWARAN SEBUT HARGA TERSEBUT DAN IKLAN SEMULA TAWARAN SEBUT HARGA MEMBUAT DAN MEMBEKAL MASKOT DAN PERCETAKAN STANDEE IKON KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR).


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PERCETAKAN DAN PENGEDARAN BUKU PANDUAN GURU (BPG) DAN BEKALAN PEMACU PENA BAGI MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA SEKOLAH RENDAH

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
22 16 01 PERKHIDMATAN PERCETAKAN (DIKHAS KEPADA SYARIKAT 100% BUMIPUTERA) MENCETAK BUKU, MAJALAH, LAPORAN AKHBARYA


TARIKH MULA TAWARAN : 01/07/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 22/07/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : MEMBEKAL DAN MENGEDAR TOPI KELEDAR DAN JAKET PEMANTUL CAHAYA DEWASA DAN KANAK-KANAK SEBAGAI BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) KE TASKA DAN PRASEKOLAH, SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
09 02 01 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA/PERABOT JALAN RAYA


TARIKH MULA TAWARAN : 27/06/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/07/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 Semua Negeri
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat