logo text
Log Masuk

Log Masuk

NULL


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL BEG REFLECTOR DAN WINDBREAKER BAGI TUJUAN AKTIVITI ADVOKASI

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
02 08 01 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK PAKAIAN DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
02 08 03 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK PAKAIAN DAN KELENGKAPAN BAGASI DAN BEG DARI KULIT/PVC/KANVAS/KAIN/NYLON/ PLASTIK/LOGAM/DLL


TARIKH MULA TAWARAN : 23/05/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 30/05/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
 SELANGOR
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGEDAR BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR), Sebut Harga : QT190000000040787.

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara dengan tawaran syarikat ANF POSITIF ENTERPRISE (357-01012910) kerana telah memenuhi spesifikasi penilaian teknikal dan kewangan serta menawarkan harga yang lebih rendah dari Anggaran Jabatan berjumlah RM 173,915.00

PEROLEHAN BEKALAN TONER JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA (JKJR) BAGI TEMPOH 21 BULAN, Sebut Harga : QT190000000036607 

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara untuk MEMBATALKAN TAWARAN SEBUT HARGA PEROLEHAN BEKALAN TONER JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA (JKJR) BAGI TEMPOH 21 BULAN. “

PERKHIDMATAN PENYEDIAAN VIDEO KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA TAHUN 2019, Sebut Harga : QT190000000040824 

“Jawatankuasa Sebut Harga bersetuju sebulat suara untuk MEMBATALKAN TAWARAN SEBUT HARGA TERSEBUT DAN IKLAN SEMULA TAWARAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEDIAAN VIDEO KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA TAHUN 2019. “

Topik Terhangat