Laman Utama

PERKHIDMATAN PENGHASILAN BAHAN DIGITAL DAN PELAKSANAAN KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA TAHUN 2017 DI MEDIA SOSIAL
JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA
KENYATAAN TAWARAN
Tender adalah dipelawa dari kontraktor-kontraktor yang  berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang berkaitan
dan pendaftaran masih lagi berkuatkuasa bagi perkhidmatan berikut:NO.RUJUKANTAJUK PERKHIDMATANKOD BIDANG PENDAFTARAN

TARIKH , WAKTU

& TEMPAT TAKLIMAT

TARIKH, WAKTU

& TEMPAT TUTUP TENDERJKJR/KEW/T/2016/01

PERKHIDMATAN PENGHASILAN BAHAN DIGITAL DAN PELAKSANAAN KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA TAHUN 2017 DI MEDIA SOSIAL

222001

(Media Elektonik-tidak termasuk kerja-kerja percetakan)

222002

(Media Cetak – tidak termasuk kerja-kerja percetakan)

222009

(Lain-lain Media Pengiklanan)

14 November 2016 (ISNIN)

(12.00 tengahari)

Bahagian Khidmat Pengurusan,

Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Galeria PjH, Aras 3 Jalan P4W

Persiaran Perdana Presint 4,

62100 Putrajaya

5 Disember 2016

(ISNIN)

(12.00 tengahari)

Bahagian Khidmat Pengurusan,

Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Galeria PjH, Aras 3 Jalan P4W

Persiaran Perdana Presint 4,

62100 Putrajaya

Dokumen tender boleh disemak dengan melayari www.eperolehan.com.my. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan
enabled. Nombor rujukan yang dijana oleh sistem ePerolehan boleh diperolehi daripada Bahagian Khidmat Pengurusan,
Jabatan Keselematan Jalan Raya Malaysia, Galeria PjH, Aras 3, Jalan P4W, Persiaran Perdana Presint 4, 62100 Putrajaya.


Waktu Pejabat           :               Isnin – Khamis  -                   9.00 pagi hingga 1.00 petang

                                                                                                         2.00 petang hingga 4.00 petang

 

                                                         Jumaat                 -               9.00 pagi hingga 12.00 tengahari

                                                                                                         3.00 petang hingga 4.00 petang

 
Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan dan cadangan ini perlu dikemukakan secara manual pada atau sebelum tarikh tutup yang ditetapkan.
Petender hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar kosong perpuluhan lapan peratus (0.8%) dengan had maksimum RM9,600 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih;
Atau
Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali (multi payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak kosong perpuluhan empat peratus (0.4%) dengan had maksimum RM4,800 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.