Ceramah dan Pameran Keselamatan Jalan Raya telah di adakan di SKJC Sin Min pada 13 April 2017 jam 1 tengahari.


page copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy