Logo MKJR

Bulatan                -        Pengguna-pengguna jalan raya

Segi Tiga             -        Berhati-hati di jalan raya

Harimau              -        Kerajaan atau pihak berkuasa yang menangani isu keselamatan jalan raya.

Warna Merah     -        Ketegasan dan kesungguhan Kerajaan dan pihak swasta melaksanakan program-program keselamatan jalan raya.